Nagroda im. Karla Dedeciusa za rok 2022 dla Elżbiety Kalinowskiej i Andreasa Volka

Nagroda im. Karla Dedeciusa za rok 2022 dla Elżbiety Kalinowskiej i Andreasa Volka
Dwie nagrody w wysokości 10 000 euro
Uroczystość wręczenia nagród - 20 maja w Darmstadt


Niemiecki Instytut Spraw Polskich przyznaje tegoroczną nagrodę im. Karla Dedeciusa Elżbiecie Kalinowskiej i Andreasowi Volkowi. Oboje zostają uhonorowani za wybitną twórczość translatorską i zaangażowanie w polsko-niemiecki dialog kulturowy.

Elżbieta Kalinowska jest tłumaczką, redaktorką i menedżerką kultury. Była zastępczynią dyrektora Instytutu Książki, a od 2016 r. pracuje jako wydawczyni literatury faktu w Grupie Wydawniczej Foksal. Kalinowska od ponad 20 lat tłumaczy literaturę niemieckojęzyczną dla czołowych polskich wydawnictw, takich jak Czarne, W.A.B. czy Wydawnictwo Literackie. Na liście jej publikacji znajduje się ponad 20 powieści współczesnych oraz książki popularnonaukowe i reportaże. W kręgu jej zainteresowań znajdują się współczesne prądy w literaturze niemieckojęzycznej, tłumaczy przede wszystkim autorki i autorów pochodzacych ze środowisk imigranckich, takich jak Zsuzsa Bánk, Terézia Mora, Olga Grjasnowa, Sherko Fatah i Feridun Zaimoglu. Ta nowa literatura niemiecka, tworzona przez autorki i autorów zakorzenionych nie tylko w niemieckiej kulturze i poetyce, stanowi dla tłumaczy dodatkowe wyzwanie, gdy chodzi o oddanie niuansów między tym, co obce, a tym, co znane, w sposób kreatywny, jednocześnie wiernie oddając sens. Kalinowska tłumaczy także reportaże, autorstwa m.in. Wolfganga Bauera i Floriana Klenka. Jej dorobek cechuje rozpiętość i swoboda w doborze autorów oraz mistrzowskie operowanie tekstem.

Przyznając nagrodę Andreasowi Volkowi jury po raz pierwszy uhonorowalo tłumacza zajmującego się przede wszystkim przekładem dzieł dramatycznych odgrywających znaczącą rolę w intensyfikacji polsko-niemieckich kontaktów teatralnych. Volk zdobył renomę dzięki licznym tłumaczeniom współczesnych sztuk teatralnych (m.in. Krzysztofa Warlikowskiego, Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Tadeusza Słobodzianka) i jest równie wysoko ceniony przez polskich autorów jak i reżyserów w Niemczech. Jako tłumacz monografii i esejów z zakresu nauk humanistycznych i kulturoznawczych stale przyczynia się do rozwoju dialogu naukowego naukowego między Polską a Niemcami (teksty m.in. Marii Janion, Erwina Axera, Krystiana Lupy). Jego bibliografię uzupełniają tłumaczenia współczesnej prozy i poezji (Jan Polkowski). Poza trwającą już ponad 20 lat działalnością translatorską Andreas Volk angażuje się jako mediator kulturowy, m.in. jako współzałożyciel polsko-niemieckiego rocznika "OderÜbersetzen", redaktor nieistniejącego już polsko-niemiecko-ukraińskiego czasopisma literackiego "Radar" lub jako pomysłodawca serii "Übersetzer im Gespräch" i "Ausgezeichnet Lyrik"(we współpracy z Instytutem Goethego).

Nagroda im. Karla Dedeciusa przyznawana jest co dwa lata od 2003 r. Od 2022 r. nowym partnerem strategicznym nagrody jest Sparkasse Darmstadt. Partnerami nowej edycji nagrody są również Willa Decjusza w Krakowie, Europejskie Kolegium Tłumaczy w Straelen oraz Fundacja im. Karla Dedeciusa we Frankfurcie nad Odrą. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 20 maja 2022 r. w Darmstadt.

Dr. Andrzej Kaluza / 0049-6151-420220 / kaluza@dpi-da.de / www.karl-dedecius-preis.de